Werkwijze

Uw KMO – onze online zorg

Door gebruik te maken van de meest vooruitstrevende technologieën zorgen we voor een perfecte optimalisatie van uw on-line aanwezigheid via website, webshop of mobiele app. Indien gewenst tevens de online sociale media.

TiLiLoEm zal samen met u, de marketing verantwoordelijke binnen uw KMO, een plan uitwerken om een zo optimale overgang naar het www te bereiken. Uiteraard is het belangrijk om er voor te zorgen dat zowel de KMO contact persoon als de TiLiLoEm contactpersoon op eenzelfde lijn staan om snel tot het gewenste resultaat te komen. In grote lijnen ziet een project er als volgt uit:

 

KMO_werkwijze

 

Tijdens de verschillende fases zal er nauw samen gewerkt worden met de KMO verantwoordelijke om te streven naar een zo snel mogelijke oplevering. Dit kan bereikt worden door duidelijke afspraken, een goed projectplan en goede open communicatie. Uiteraard dient dit van twee kanten te komen om eventuele akkefietjes voor te zijn en een vlotte oplevering te kunnen garanderen.

Na het afsluiten van de overeenkomst zal er tijdens verschillende vergaderingen vast gelegd worden wat er exact ontwikkeld moet worden. Ook de verschillende deadlines zullen hier opgesteld worden. Dit om u toe te laten het project op te volgen en op tijd de beschikbaarheid van de nodige personen vast te leggen en te bevestigen.
Op basis van deze vergaderingen wordt een project document opgemaakt waarin de verschillende fases uitgebreid beschreven worden en toegelicht.

Na het goedkeuren van het projectplan waarin tevens de verschillende kleuren; stijlen; lettertypes;... worden vast gelegd zal het ontwerp van de site gemaakt worden. Dit kan op basis van een leeg idee gevormd worden, waar dan 2 of 3 ontwerpen uit voortvloeien. Of u kan gebruik maken van een bestaand ontwerp dat omgezet kan worden naar een intuïtieve web of app omgeving.
Ontwerpen kunnen aangeleverd worden in verschillende formaten, steeds wel voorzien van de juiste layering om de omzet naar een web of app omgeving mogelijk te maken.

Eens het ontwerp goedgekeurd is gaan onze magische handen en brein aan het werk om het ontwerp om te zetten naar een omgeving zoals u die verwacht. Er wordt steeds gebruik gemaakt van de WordPress omgeving. Dit om u een eenvoudige CMS omgeving aan te kunnen bieden en een platform dat zijn strepen al ruim verdient heeft.
De programmatie gebeurt volledig op maat en door gebruik te maken van de laatste technologieën en middelen zal uw website zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt worden. Uiteraard worden verschillende optimalisatietools voorzien om u een zo goed mogelijke SEO oplossing te bieden, een goede en krachtige buffer om de laadtijd zo kort mogelijk te houden, integratie met sociale media indien gewenst,...

Na de programmatie volgt een stukje testen waar we verschillende rapporten uit kunnen genereren om na te gaan of de website aan de verwachtingen voldoet. Op dit ogenblik zal tevens blijken of de opbouw perfect is afgerond en of de site kan opgeleverd worden. Deze testen gebeuren groten deels door TiLiLoEm, maar u, als KMO verantwoordelijke, zal hier ook deel van kunnen uitmaken. Het testen gebeurt op de opgezette omgeving waardoor we u een garantie kunnen geven dat na de oplevering niet alles terug trager zal verlopen.

De oplevering gebeurt op een vooraf bepaald tijdstip. Dit tijdstip maakt deel uit van de planning en zal ten alle tijden opgevolgd worden. Uiteraard in de mate van het aangeleverde materiaal. Samen met de oplevering wordt er een rapport opgesteld van de status van de website; webshop of mobiele app. De verschillende fases van de oplevering zijn:

  • voorlopige URL met ontwikkelde website of app
  • Login voor de KMO persoon die de content zal beheren
  • Opleiding van de CMS omgeving
  • Go live van de site, shop of app

 

Zoals u merkt is het niet gauw even een site of app opzetten maar wordt er getracht om samen met u naar de ideale oplossing te zoeken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er gemiddeld 4 tot 6 weken over gaan tussen de initiële start en de oplevering van de omgeving. Uiteraard zijn er nog tal van extra mogelijkheden zoals het aanmaken van banners, bewerken van afbeeldingen, invullen van de content op de omgeving,… Hiervoor zijn diverse formules voor handen waar we u graag uitleg over geven tijdens onze ontmoeting bij de aanvang van een nieuw project.

Indien u toch nog vragen heeft over het verloop van de ontwikkeling kan u steeds contact opnemen met TiLiLoEm waar we u graag met raad en daad bijstaan.

  • Tweets
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com